Archijerejská sv. liturgie v Milovicích

Dne 11. prosince 2016 se v Milovicích konala archijerejská liturgie k oslavě chrámového svátku.

V sobotu dne 11. 12. naše církevní obec v Milovicích s filiálkou ve Staré Boleslavi oslavila svůj chrámový svátek. 7. 12. (24. 11.) má svátek sv. velikomučednice Kateřina Alexandrijská - patronka chrámu v Milovicích a 8. 12. (25. 11.) mají společný svátek sv. Kliment Římský a sv. Kliment Ochridský - patroni chrámu sv. Klimenta (Římského) ve Staré Boleslavi.

Letošní rok slavíme navíc 1100 let od odchodu velkého učitele všech slovanů sv. Klimenta Ochridského k našemu Pánu. Sv. Kliment Ochridský byl jedním z žáků sv. Cyrila a Metoděje, se kterými přišel na Moravu a již od počátku byl jedním z nejlepších pomocníků v těžké misii mezi zdejšími slovany.

Po vyhnání z Velké Moravy se vrátil do svých rodných míst a působil jako biskup na území v okolí Ochridského jezera v dnešní Makedonii, tehdy na území Bulharského Státu. Za svého dlouhého a tvůrčího života vychoval tisíce duchovních a napsal mnoho knih, homílií a poučných slov, které se v originálu bohužel nezachovaly, ale jejich přepisy jsou dnes rozptýleny po celém světě mezi slovanskými křesťany. V současné době objevili badatelé mezi rukopisy kolem osmdesáti děl sv. Klimenta a tento počet se nadále zvyšuje.

Svaté Cyrila a Metoděje spolu s pěti z mnoha jejich žáků slavíme jako svaté sedmipočetníky, mezi které patří i sv. Kliment Ochridský, o jejichž díle se více můžete dozvědět v tomto krátkém dokumentárním filmu české televize: Sedmipočetníci.

Archijerejskou sv. Liturgii odsloužil jeho vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí. Po bohoslužbě jsme se všichni společne sešli v kulturtním domě v Milovicích, kde pro všechny úřastníky chrámového svátku bylo připraveno bohaté, ale přitom postní, občerstvení od věřících z naší církevní obce.

Všem, kteří přišli na náš chrámový svátek a těm, kteří pomáhali s přípravou srdečně děkujeme.