Velikonoce 2017 ve Staré Boleslavi

Letos poprvé mohli pravoslavní věřící oslavit Paschu ve Staré Boleslavi a to v chrámu sv. Klimenta, který se nachází na svatém místě, kde svůj pozemský život ukončil velký světec a patron české země sv. Václav.

Ačkoli je církevní obec ve Staré Boleslavi tak mladá, zavítalo do chrámu sv. Klimenta mnoho věřících různých národností, kteří naplnili chrám i chrámové nádvoří.

Po čtení ze skutků apoštolů jsme odsloužili půlnoční bohoslužbu, po které následovala paschální jitřní a liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Jsem velmi rád, že jsme mohli naše první Velikonoce zde oslavit v takovém počtu, což nám dává naději, že se naše církevní obec i nadále bude rozvíjet v duchu bratrské lásky a paschální radosti.