Středisko volného času
Fialka

Pravoslavné církevní obce v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Kytarový kroužek

V kroužku hry na kytaru žáci získají základní hudební znalosti a dovednosti. Naučí se jak správně na kytaru hrát, jak se o svůj nástroj správně starat a jak ho naladit. Dále se naučí základy hudební nauky a čtení not i praktické dovednosti hraní z not. Naučí se též základní akordy a rytmy pro doprovod písní. Budou seznámeni s oběma technikami hraní na kytaru – prstovou a s trsátkem. Pokud na to mají žáci chuť a nadání, mohou s kytarou též zpívat.

Každý žák se dále rozvíjí individuálně tak, jak mu to nejlépe jde.

Kroužek je určen žákům od 8 do 18 let. Výuka probíhá ve skupinkách po 4 až 6 žácích.

Vyučuje kytarový pedagog s 30 letou zkušeností, zakladatel a hlavní organizátor Kytarové soutěže Domů dětí a mládeže a Středisek volného času v ČR.

KDY:úterý, sobota

DÉLKA:45 min 4x měsíčně nebo 90 min 2x měsíčně

CENA:2000 Kč / pololetí

CENA:8 - 18 let

Kroužek příčné a zobcové flétny

KDY:úterý

DÉLKA:90 min 2x měsíčně

CENA:2000 Kč / pololetí

CENA:zobcová flétna: 7 - 15 let; příčná flétna: 10 - 18

Pravoslavný církevní zpěv

Seznámíme se s pěveckou tradicí pravoslavné církve a naučíme se byzantské nápěvy zpívané při bohoslužbách již po mnoho staletí.

Tyto zpěvy byly původně křesťany zpívané řecky. Po cyrilometodějských misiích byly tytéž zpěvy na našich územích ke slyšení ve slovanštině a v současné době se začíná zpívat křesťanská byzantská hudba i v českém jazyce. Kromě češtiny si tedy též zazpíváme i v těchto klasických jazycích.

Během jedné hodiny věnované teorii a nacvičování zpěvů následuje od 19:00 večerní bohoslužba, kde se zájemci mohou zapojit s tím, co se naučili.

KDY:sobota 18:15

DÉLKA:45 min

CENA:ZDARMA

CENA:12+

Výuka pravoslavného náboženství pro děti

KDY:sobota 16:00

DÉLKA:90 min

CENA:ZDARMA

CENA:7+

O středisku

Středisko volného času (SVČ) nabízí volnočasové a zájmové aktivity dětem, mladým lidem i dospělým. SVČ je zřízeno Pravoslavnou církevní obcí v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a je formou jejich duchovních, sociálních a pedagogických činností ve městě.

Cíle střediska jsou:

Kontakt

Ředitel SVČ: prot. Mgr. Konstantin Moravenov

mobil:720 070 796

email:svcpravoslavni․cz

IČ: 03759407

Výuka probíhá ve Staré Boleslavi na adrese:
nám. sv. Václava 108/9,
Stará Boleslav,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav