pravoslavni.cz

Pravidelný program

Stará Boleslav – kaple sv. Václava

Sobota

19:00 - Večerní

Neděle

09:00 - Jitřní
10:30 - Sv. Liturgie

Milovice – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Každá sudá sobota v měsíci (2. a 4.)

10:00 - Sv. Liturgie

Upozornění: Z důvodu konání pokračování eparchiálního shromáždění v Praze se pravidelná bohoslužba v Milovicích přesouvá z 22. 2. 2020 o týden později na 29. 2. 2020.

Občanský kalendář Juliánský kalendář Den v týdnu Chrám sv. Kateřiny v Milovicích Kaple sv. Václava ve Staré Boleslavi

1. 2. 2020

19. 1. 2020

Sobota

19:00 - Večerní

2. 2. 2020

20. 1. 2020

Neděle

9:00 - Jitřní

10:30 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

8. 2. 2020

26. 1. 2020

Sobota

10:00 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

19:00 - Večerní

9. 2. 2020

27. 1. 2020

Neděle

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI

9:00 - Jitřní

10:30 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

15. 2. 2020

2. 2. 2020

Sobota

Setkání Páně se Simeonem

9:00 - Jitřní

10:30 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

19:00 - Večerní

16. 2. 2020

3. 2. 2020

Neděle

NEDĚLE O MARNOTRATNÉM SYNU

9:00 - Jitřní

10:30 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

22. 2. 2020

9. 2. 2020

Sobota

18:30 - Panychida

19:00 - Večerní

23. 2. 2020

10. 2. 2020

Neděle

NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu

9:00 - Jitřní

10:30 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

29. 2. 2020

16. 2. 2020

Sobota

10:00 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

19:00 - Večerní

1. 3. 2020

17. 2. 2020

Neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ; Neděle všeobecného smíření

9:00 - Jitřní

10:30 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

3. 3. 2020

19. 2. 2020

Úterý

18:00 - Velké povečeří s Velikým kajícným kánonem sv. Ondřeje Krétského