pravoslavni.cz

Paschální bohoslužby

Program Paschálních bohoslužeb 2022

Pravidelný program

Stará Boleslav

Každou první neděli v měsíci v kryptě velkého kostela sv. Václava u hrobu sv. Václava

10:00 - Sv. Liturgie

Ostatní neděle v kapli sv. Václava

09:00 - Jitřní
10:00 - Sv. Liturgie

Sobota před první nedělí v měsíci v kapli sv. Václava

18:00 - Večerní + Jitřní

Praha – kostel sv. Klimenta (Klimentská 10, Praha 1)

Každá sudá sobota v měsíci (2. a 4.)

10:00 - Sv. Liturgie