pravoslavni.cz

Bohoslužby

Sv. Liturgie se koná každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 10:00 v Milovicích a každou neděli od 10:00 ve Staré Boleslavi.
Každou sobotu večer od 18:00 se ve Staré Boleslavi slouží večerní.

Občanský kalendář Juliánský kalendář Den v týdnu Chrám sv. Kateřiny v Milovicích Kaple sv. Václava ve Staré Boleslavi

14. 4. 2019

1. 4. 2019

Neděle

5. neděle Velkého postu - Sv. Marie Egyptské

8:30 - Jitřní

10:00 - Svatá Liturgie sv. Basila Velikého

16. 4. 2019

3. 4. 2019

Úterý

18:00 - Liturgie předem posvěcených darů sv. Řehoře Dvojeslova

20. 4. 2019

7. 4. 2019

Sobota

18:00 - Večerní

21. 4. 2019

8. 4. 2019

Neděle

6. neděle Velkého postu
KVĚTNÁ NEDĚLE - Vjezd Páně do Jeruzaléma

8:30 - Jitřní

10:00 - Svatá Liturgie sv. Jana Zlatoústého

25. 4. 2019

12. 4. 2019

Čtvrtek

VELKÝ ČTVRTEK - Poslední večeře Páně

17:00 - Večerní s Liturgií sv. Basila Velikého

19:00 - Velkopáteční jitřní s čtením 12 evangelií

26. 4. 2019

13. 4. 2019

Pátek

VELKÝ PÁTEK - Ukřižování Kristovo

17:00 - Večerní s vynesením pohřebního plátna

19:00 - Jitřní Velké soboty - Opelo Kristovo

27. 4. 2019

14. 4. 2019

Sobota

VELKÁ SOBOTA - Kristus v hrobě

16:00 - Večerní s Liturgií sv. Basila Velikého

VELKÁ SOBOTA - Kristus v hrobě

22:00 - Čtení ze skutků sv. Apoštolů

28. 4. 2019

15. 4. 2019

Neděle

PASCHA - Světlé Vzkříšení Kristovo

10:00 - Paschální jitřní

Posvěcení Paschálních pokrmů

PASCHA - Světlé Vzkříšení Kristovo

0:00 - Paschální jitřní

Posvěcení Paschálních pokrmů

1:00 - Paschální sv. Liturgie