pravoslavni.cz

Vítejte na strankách pravoslavné církevní obce v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Naše pravoslavná církevní obec je součástí Pražské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tato církev je autokefální a je součástí jedné svaté všeobecné a apoštolské Církve Kristovy. Při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony a rozhodnutími vlastních sněmů. Působnost církve se vztahuje jednotně na celé území České a Slovenské republiky. Členové církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní svatým myrem, anebo s ní kanonicky sjednocení. Církev se administrativně člení na dvě územní části: na eparchie v České republice a na eparchie v Slovenské republice. Dále se člení na arciděkanáty (okružní protopresbyteriáty), děkanáty (protopresbyteriáty) a církevní obce.

Vladyka Michal

Naším eparchialním archijerejem je Jeho Vysokopřeosvícenost Michal (občanským jménem ThLic. Michal Dandár Ph.D.), arcibiskup pražský a českých zemí.

Otec Konstantin

Duchovním správcem Pravoslavné církevní obce je protojerej Mgr. Konstantin Moravenov.